ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރާ އެކު ދަރިފުޅު އެންމެ އުހަށް ގެންދިޔަ ނަމޫނާ މަންމަ!

މައިވަންތަކަމުގެ ކުލުނަކީ ދަރިއަކަށް އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ރޯކޮށްލަދޭ ދަންމަރެއްކަން ކުރި އަޑު އަހަނީއެވެ. އެއީ ހަގީގަތެއްކަން މިއަދު އައިމިނަތު އިބްރާހިމް ދައްކުވައިދީފިއެވެ. މައިވަންތަކަމުގެ ކުލުނާއި އަޅާލުމަކީ އަދި އެ ހިތްވަރަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ކުޅެދޭ މީހަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ ވަރުގެ ބާރެއްކަން އައިންތު ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް މިއަދު ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ. ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު އޯލެވެލްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަކީ އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ހުއްޓާނުލާ ދެއްކި ވާހަކައެވެ. މުހައްމަދު ރައިޝަން ހޯދި އެ ފުރިހަމަ ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓު

މީހުން

އެތަން މިތަނުން