އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ވައިކަރަދޫގެ 16 ދަރިވަރުން ހޮވައިފި

މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހުގައި ހދ. ނެއްލާދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1440 ގައި ބައިވެރިވާ ވައިކަރަދޫގެ 16 ދަރިވަރުން ހޮވައިފިއެވެ. ދަރިވަރުން ހޮވާފައިވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރިމަތިލި 59 ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި އޮޑިޝަނަކުންނެވެ. މިއަހަރުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރު ބަދަލުވެފައިވާއިރު މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާ ޢުމުރުފުރާތަކަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ 2 ގޮފިވެސް ބަހައިލެވިފައިވަނީ 9 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ އާއި 9 އަހަރުން މަތީގެ ޢުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ 3 ...ރިޕޯޓު

އެތަން މިތަނުން