މުޙައްމަދު ޖިނާސް

މުޙައްމަދު ޖިނާސް

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ވައިކަރަދޫ ގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ވައިކަރަދޫ ގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހދ. ވައިކަރަދޫގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އޭޕްރީލް 13ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ސެޝަނުގައި ބޮޑަށް އަލި އަޅުވައިލައިފައި...

ތިލަދުންމަތީގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓިންގ ސެމިނާރ އެއް ބާއްވަނީ

ތިލަދުންމަތީގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓިންގ ސެމިނާރ އެއް ބާއްވަނީ

ތިލަދުންމަތީގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓިންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާކެޓިންގ ސެމިނާރ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީ، މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭ އަދި ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް...

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ހަރަކާތް ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ހަރަކާތް ފަށައިފި

ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަލުން ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި ހދގެ ދެވަނަ ސްކައުޓު ގުރޫޕުގެ ގޮތުގައި...

1 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވައިކަރަދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ނެގިހާ ކުނި

1 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވައިކަރަދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ނެގިހާ ކުނި

  ހދ ވައިކަރަދޫގެ އަމިއްލަ ފަރުދެއް (ޝަޒްފާ މުޙައްމަދު) އިސްނަގައިގެން މިއަދު ވައިކަރަދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނިވަނީ ނަގައިފައެވެ. މި ގޮތަށް ހުންނަ ކުނި ނެގުމަކީ...

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވަނީ 16 ޖަނަވަރީ...

ވައިކަރަދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

ވައިކަރަދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

ވައިކަރަދޫ އާއި ނޭކުރެންދޫ ވޮލީޓީމުގެ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެފި މިއަދު ހަވީރު ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗު ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމުން މިހާރު އަންނަނީ ހދ ގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

ފަހުގެ