Site Default

Site Default

ފުޓުބޯޅަޓީމް ”މެޓާކާ“ އެނބުރި އަންނަނީ!

ފުޓުބޯޅަޓީމް ”މެޓާކާ“ އެނބުރި އަންނަނީ!

ވައިކަރަދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބައެއް އުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ރަށުގައި ތަފާތު ނަންނަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި އަދި ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތައް ވަނީ އުފެދިގެންއައިސްފައެވެ....

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ”ރަހުމަތްތެރިންގެ ދުވަސް“ ފާހަގަ ކޮށްފި

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ”ރަހުމަތްތެރިންގެ ދުވަސް“ ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ "ރަހުމަތްތެރިންގެ ދުވަސް" ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަ ކުރަމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ އަތުގުޅާލުން މިއަދު ހަވީރު ވައިކަރަދޫގައި ވެސް...

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި، ޖެހެމުން ދިޔަ ގަދަވަޔާއި އެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ވައިކަރަދޫ ގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނިކަގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ....

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފި

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގާކުރާ މާދަރީބަހުގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަނީ ތަފާތު އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގިފައެވެ. މިގޮތުން...

ފަހުގެ