ވީއެލް ޓީމް

ވީއެލް ޓީމް

އަދާލަތު ޕާޓީން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތުން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ...

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެ

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެ

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ހދ ވައިކަރަދޫ، ހިސާން، އަލީ އަހްސަން ވަނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް...

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ  ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރ.ސީ)ގެ ފަރާތުން ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް...

ޞަފްހާ 4 ގެ 4 1 3 4

ފަހުގެ