ޚަބަރު

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވަނީ 16 ޖަނަވަރީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

ވައިކަރަދޫ އާއި ނޭކުރެންދޫ ވޮލީޓީމުގެ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެފި މިއަދު ހަވީރު ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗު ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމުން މިހާރު އަންނަނީ ހދ ގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 6 ގެ 6 1 5 6

ފަހުގެ