ކުޅިވަރު

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވައިކަރަދޫގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ޒުވާނުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައްގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގެ1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރަންނިންމައިފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފި

ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފި

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގައި މިރޭ ކުރިއަށްދިޔަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ. 3 ޢުމުރުފުރާއަކަށް ބަހައިލައިގެން ސްކޫލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

ވައިކަރަދޫ އާއި ނޭކުރެންދޫ ވޮލީޓީމުގެ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެފި މިއަދު ހަވީރު ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗު ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމުން މިހާރު އަންނަނީ ހދ ގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ