މީހުން

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެ

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ހދ ވައިކަރަދޫ، ހިސާން، އަލީ އަހްސަން ވަނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރަހާ ރާއްޕެގެ ކުލަތައް: ނެތް ކުލައެއް ނެތް

"އެކި މީހުންގެ ވާހަކަ ތަފާތުވާނެ. ބައެއް މީހުން ބުނާނީ ޑްރަގްގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނީ މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލުންނޭ. އެކަމަކު އެއީ ފޭކް ވާހަކައެއް. އަސްލު، އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ  ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރ.ސީ)ގެ ފަރާތުން ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިހުސާނާ މިވެސް ވަރުގަދަ އަންހެނެއް!

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ނުވަތަ އޯޓިޒަމް ކުއްޖެއް ގެންގުޅޭ މައިންބަފައިންނަކީ ބުރަ ބައެކެވެ. އަމިއްލަ ކަމަކަށް ހުސް ކުރާނެ ވަގުތެއް ގިނަ ފަހަރަށް އެ މައިންބަފައިންނަކަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ