Tag: އެހީ ތެރިޔާ

ނުޒުހާއަށް އެހީވުމަށް ޕެންޓަގްރާމުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓްއެއް ބާއްވަނީ

ނުޒުހާއަށް އެހީވުމަށް ޕެންޓަގްރާމުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓްއެއް ބާއްވަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިރަމާގޭ ނުޒުޙާ ޢަލީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޕެންޓަގްރާމްގެ ފަރާތުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއިވެންޓްގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ...

ފަހުގެ