Tag: ވައިކަރަދޫ މީހުން

ވީކޭޕީކަރސް: އަރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ތަރިންތަކެއް!

ވީކޭޕީކަރސް: އަރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ތަރިންތަކެއް!

ވީކޭ ޕީކަރސް އަކީ ހދ.ވައިކަރަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާކޯ އަދި ފްރީރަން ޖެއްސުމާއި ވީޑިއޯ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުދިންތަކެއް އެކުވެގެން އުފެއްދި ގްރޫޕެކެވެ. މި ...

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ޙުސައިން ޒާމިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ޙުސައިން ޒާމިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ހދ.ވައިކަރަދޫ، ޖޭޒްމީން ޙުސައިން ޒާމިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޙުސައިން ޒާމިރަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ޙާސިލް ކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ...

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެ

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެ

މީޑިއާ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް ވައިކަރަދޫ އަހްސަން ހޮވިއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ހދ ވައިކަރަދޫ، ހިސާން، އަލީ އަހްސަން ވަނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް ...

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ޓީޗިންގގެ 32ވަނަ  ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހަކު ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް ކްރޮސް (އައި.ސީ.އާރ.ސީ)ގެ ފަރާތުން ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ...

ފަހުގެ