Tag: ވައިކަަރަދޫ

ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު އެއްގަލަކަށް އެރޭނެތަ؟

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފޯރި ނުހަނު ގަދަވެއްޖެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ...

ފަހުގެ