Tag: ވާހަކަ

ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިން ކުދިންގެ ވާހަކަ

ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިން ކުދިންގެ ވާހަކަ

މާތް  ނަބިއްޔާ ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޅަ ފަތުގައި މަންމަގެ އުނގުގައި އޮވެ ތުއްތު ހާލަތުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިންކުދިންގެ ޚަބަރު ދެއްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ...

ތާބިއީ ބޭކަލަކަށް ފެނުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެންފުޅު

ތާބިއީ ބޭކަލަކަށް ފެނުނު އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެންފުޅު

އަބޫ ޢަބްދުﷲ ޢަޠާއު ބިން ޔަސާރު (ތާބިޢީންގެ އިސްބޭކަލެއް) އަދި ސުލައިމާން ބިން ޔަސާރު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މަދީނާއިން ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. އެބޭކަލުންނާއި އެކީގައި އެހެންބޭކަލުންވެސް ބައިވެރިވަޑައިގަތެވެ. އަބްވާއާ ...

ސިޓީ

ސިޓީ

އާދައިގެ މަތިން އާދަނު ސުކޫލަށް ގޮސް ސަމާއާ ދިމާއަށް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ސަމާ ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް، އާދަނަކަށް ސަމާއާ ވާހަކަދައްކާކަށް ނުކެރެއެވެ. އެހެންވެ އާދަނުގެ އެކުވެރިން ...

ފަހުގެ