Tag: މަރު

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ތިބާ ބޭނުން ސުރުހީއެއް ދޭށެ

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ތިބާ ބޭނުން ސުރުހީއެއް ދޭށެ

އަހަރެންގެ މަންމަ އަހަރެންގެ މަރުވެފައިވާ މަސްގަނޑު ކައިރީ ހުރެ ރޮނީއެވެ. ގިސްލަ ގިސްލާފައެވެ. މަންމަ އެރޮނީ އަހަރެން މަރުވުމުންނެވެ. މަންމަގެ އެންމެ ހަނގު ފިރިހެންދަރިފުޅެވެ. އަހަރެން މަރުވީ ...

ފަހުގެ