Tag: ފުނަހިޔާ

ވައިކަރަދޫގެ ހިތްގައިމު ފުނަހިޔާ

ވައިކަރަދޫގެ ހިތްގައިމު ފުނަހިޔާ

ވައިކަރަދޫ ގެ ދެކުނު ފަރާތު އަތިރިމަތީ ހެދިފައިވާ ބޮޑެތި ފުނަގަސްތަކެއްގެ ހިޔަލުގައި މިރަށުގެ ޒުވާނުން ކޮޅެއް އިސްނަގައިގެން ތަަރައްގީ ކުރަމުންދާ ފުނަހިޔާ އަކީ ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު ...

ފަހުގެ