Tag: ސެމިނާ

ތިލަދުންމަތީގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓިންގ ސެމިނާރ އެއް ބާއްވަނީ

ތިލަދުންމަތީގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓިންގ ސެމިނާރ އެއް ބާއްވަނީ

ތިލަދުންމަތީގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓިންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާކެޓިންގ ސެމިނާރ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީ، މޯލްޑިވްސް ގެޓްއަވޭ އަދި ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ...

ފަހުގެ