Tag: ޕްރައިމަރީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު 2:30 ގައި ވައިކަރަދޫ  ...

ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު އެއްގަލަކަށް އެރޭނެތަ؟

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފޯރި ނުހަނު ގަދަވެއްޖެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ...

ފަހުގެ