Tag: ޢީދު ހުޅު

މި ރަށު މީހުން ޢީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔަނީ ބޮޑު ހުޅުގަނޑަކުން

މި ރަށު މީހުން ޢީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔަނީ ބޮޑު ހުޅުގަނޑަކުން

މިއީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫއެވެ. ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީސްކޮޅު މަދު ނަމަވެސް މި ރަށުގައި ވެސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އީދު ފާހަގަކޮށްއުޅެއެވެ. އެ ގޮތުން ޒަމާންވީ ކުޅިވަރުތަކާއި ...

ފަހުގެ