Tag: ޢީދު އުފާ

ވައިކަރަދޫ ޢީދު އުފާ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ވައިކަރަދޫ ޢީދު އުފާ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

1440ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މަގުފަޅިތަށް ނޮޅާ ސާފްކުރުމުގެ ތެރެއިން ވައިކަރަދޫ ...

”ވީ ވައި ސީ“ މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

”ވީ ވައި ސީ“ މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ވީ ވައި ސީ" މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރަތަމަ ހުށައަޅާ10 ...

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕް2019 ގައި ބައިވެރިމުގެ ފުރުސަތު5 އޮގަސްޓްވާ ހޯމަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އޮގަސްޓް11ގައި ފަށަންހަމަޖެހިފައިވާ ...

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވައިކަރަދޫގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވައިކަރަދޫގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ޒުވާނުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައްގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގެ1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރަންނިންމައިފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ...

ފަހުގެ